Alma Centrum - Nadbałtyckie Cetrum Rehabilitacji

Inhalacja

Inhalacja to zabieg leczniczy polegający na podaniu roztworu leków lub ich aerozoli do dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem. Wykorzystuje się w tym celu gorące płyny, inhalatory lub nebulizatory.